NAJCZĘSTSZE PYTANIA

BOCIAN POŻYCZKI działa w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych w domu Klienta. Naszym atutem jest szybka decyzja i minimum formalności. Nasz produkt to pożyczka pieniężna z usługą terenowej obsługi pożyczki za pośrednictwem Doradcy Klienta. Obejmuje ona również wykonywanie innych czynności w miejscu Twojego zamieszkania i związanych z należytym wykonywaniem świadczeń. Środki pieniężne i/lub kartę przedpłaconą otrzymujesz natychmiast po podpisaniu Umowy a cotygodniowe raty odbiera od Ciebie Doradca Klienta w umówionych terminach.
Nie, nie ma żadnych ukrytych kosztów. Całkowity koszt pożyczki oraz wszelkie zapisy treści Umowy - to informacje jawne, przejrzyste i otwarte. W BOCIAN POŻYCZKI otrzymujesz wszystkie informacje dotyczące Umowy na osobnym formularzu, zwanym Formularzem Informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego - przed podpisaniem Umowy!
Aby otrzymać pożyczkę w BOCIAN POŻYCZKI należy spełnić następujące warunki: być osobą pełnoletnią, mieć nadany numer PESEL, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. O pożyczkę może ubiegać się osoba, która nie przekracza 74 roku życia. Na spotkaniu z Doradcą Klienta, które zawsze odbywa się w domu Klienta musisz okazać ważny i niezniszczony dowód osobisty oraz tytuł własności lokalu, np. : umowę najmu lub imienny rachunek za media wystawiony na adres zamieszkania Klienta lub korespondencję kierowaną na adres zamieszkania Klienta. Ubiegając się o pożyczkę, powinieneś posiadać stałe źródło dochodów, np.: pensja, renta, emerytura.
Wymagane dokumenty do złożenia wniosku to: zaświadczenie o dochodach - gdy posiadasz umowę o pracę, a jeśli jesteś emerytem lub rencistą decyzja o przyznaniu świadczenia. Miej przy sobie również aktualny i niezniszczony dowód osobisty – będziesz musiał go okazać abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość.
Pierwszym krokiem w przypadku pojawienia się opóźnienia w spłatach jest kontakt z Doradcą Klienta, który obsługuję Twoją pożyczkę. Doradca Klienta w porozumieniu z Kierownikiem Zespołu Doradców oraz z Tobą zaproponuje rozwiązanie powstałego problemu.
BOCIAN POŻYCZKI od ponad 19 lat udziela pożyczek na uczciwych i klarownych zasadach. Pracownicy w pełni kompetentni są do Twojej dyspozycji - odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania przed podpisaniem Umowy. Naszą misją jest udzielanie pożyczek w najdogodniejszym dla Ciebie miejscu ... w Twoim domu. Celem naszej Firmy jest Twoje zadowolenie i świadczenie usług na najwyższym poziomie. Podpisując Umowę pożyczki dodatkowo otrzymujesz bezpłatną usługę dostępu do Platformy, na której zakładamy dla Ciebie Profil Klienta. Dzięki Profilowi otrzymujesz dostęp do ofert, możliwość ich akceptacji oraz zawierania kolejnych Umów. Na Profilu Klienta znajdziesz również bieżące informacje o posiadanej pożyczce.
Zobacz naszą ofertę w zakładce Pożyczka Domowa. Dodatkowo, do Umowy pożyczki, otrzymujesz od nas bezpłatną usługę dostępu do Platformy, na której zakładamy dla Ciebie Profil Klienta, dzięki któremu otrzymujesz dostęp do ofert oraz możliwość ich akceptacji, a także zawierania kolejnych Umów. Profil Klienta prezentuje również bieżące informacje o posiadanej przez Ciebie pożyczce. Masz możliwość skorzystania z Ubezpieczenia Bezpieczny Dom oferowanego przez AXA. Jest to dodatkowa i dobrowolna usługa. Zakres Ubezpieczenia szczegółowo opisany jest w SWU (Szczególnych Warunkch Ubezpieczenia Bezpieczny Dom). Kolejną dodatkową i dobrowolną usługą jest Pakiet Prawnik dla domu oferowany przez AVAILO Sp. z o.o. Zakres Pakietu szczegółowo opisany jest w regulaminie tej usługi. Pakiet ten obejmuje porady prawne związane z życiem prywatnym oraz doradztwo podatkowe. Ponadto, część Klientów ma możliwość skorzystania z dobrowolnej i dodatkowej usługi Pakiet Doradca Informatyczny, który jest telefoniczną lub zdalną pomocą eksperta technicznego w rozwiązywaniu problemów informatycznych. Zakres Pakietu szczegółowo opisany jest w regulaminie tej usługi. Klient w ramach tego pakietu otrzymuje pomoc m.in. w zakresie: codziennego użytkowania komputera, smartfona lub tabletu, ochrony przed wirusami, przywracania danych, instalowania aktualizacji oprogramowania, wsparcia w obsłudze programów, konfiguracji skrzynek pocztowych.
Atutem naszej Firmy jest dyskrecja, Klient podpisując Umowę nie jest zobowiązany do wskazania celu na jaki potrzebuje gotówkę. Szybki dostęp do gotówki jest głównym czynnikiem decydującym przy wyborze naszej oferty.
Oczywiście jest taka możliwość. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji w tym zakresie, skontaktuj się z Twoim Doradcą Klienta.
Wszelkie reklamacje Klient może składać: a) w formie pisemnej, b) e-mailem na adres: reklamacje@bocianpozyczki.pl lub c) ustnie: telefonicznie pod numerem 600 100 100 (koszt połączenia według taryfy operatora) albo osobiście podczas wizyty Klienta u Pożyczkodawcy. Udzielimy Klientowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej. Może ona zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie powyższych 30 dni wyjaśnimy Klientowi przyczynę opóźnienia, wskażemy okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określimy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Listę naszych oddziałów znajdziesz tutaj: https://www.bocianpozyczki.pl/strony-informacyjne/oddzialy
Jesteśmy firmą, która chce być blisko naszych Klientów - nasi Doradcy Klienta odwiedzają Klientów w ich domach. Naszą misją jest udzielanie pożyczek w najdogodniejszym dla Ciebie miejscu ... w Twoim domu. Celem naszej Firmy jest Twoje zadowolenie i świadczenie usług na najwyższym poziomie. Oddziały mają inną funkcję niż oddziały w bankach. To przede wszystkim miejsce pracy naszych Pracowników.
Wystarczy, że zadzwonisz na numer Infolinii tel. 600 100 100 (Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora) lub wypełnisz wniosek internetowy dotępny pod linkiem: https://www.bocianpozyczki.pl/ws/kontakt.
BOCIAN POŻYCZKI każdego Klienta traktuje indywidualnie, każdy przyjęty wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Przyznanie pożyczki jest kwestią Twojej obecnej sytuacji finansowej. Decyzja o wysokości przyznanej Tobie pożyczki również jest indywidualną kwestią. Wysokość przyznanej pożyczki spełnia Twoje wymagania, jak i pozwala na dogodne nieodczuwalne spłaty.
Spłata rozpoczyna się w ciągu 7 dni od otrzymania pożyczki. Podczas podpisywania Umowy z Doradcą Klienta ustalasz: dzień tygodnia oraz godzinę cotygodniowych wizyt, podczas których Doradca Klienta będzie odbierał od Ciebie raty. Wszystkie dokonywane przez Ciebie płatności zapisywane są w Karcie Spłat Klienta, należy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Pamiętaj, że Karta Spłat potwierdza dokonywane przez Ciebie płatności!
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.